Kẹp kính trên

Đây là một trong những loại phụ kiện đóng vai trò quan trọng giúp liên kết hệ thống các cánh cửa với nhau hoặc các tấm kính cố định. Kẹp kính còn là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được sử dụng trong hệ thống cửa kính cường lực.

X