Bạn Đã Biết Kích Thước Khuôn Cửa Nhôm Việt Pháp Chưa ?

Bạn chuẩn bị lắp cửa cho nhà mình, bạn chọn dòng cửa nhôm Việt Pháp để làm cửa, nhưng bạn thắc mắc về kích thước khuôn cửa nhôm Việt Pháp, hệ thống cửa sổ và cửa ra vào như thế nào cho hợp phong thủy để vượng khí dồi dào, tài lộc thăng tiến. Xem ngay bài viết sau của Trịnh Phát để biết được cách để kích thước cửa nhôm việt pháp sao cho hợp phong thủy và vận mệnh của mình.
Công thức tính kích thước cửa theo phong thủy
Bất kỳ một bộ cửa nhôm kính nào cũng cần phải có khung bao bắt vào tường sau đó đến khung cánh. Vậy kích thước cửa nhôm kính hợp phong thủy được tính như thế nào? Theo phong thủy, kích thước hợp phong thủy ở đây không phải là kích thước phủ bì tường mà là kích thước được tính theo công thức sau:

Kích thước cửa hợp phong thủy = kích thước phủ bì tường – chiều cao khung bao cửa

Cách để kích thước cửa nhôm việt pháp hệ 4400 áp dụng cho cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh.

Khung bao cửa sổ mở quay (mở hất) nhôm việt pháp hệ 4400 mã 4420 cao 47,5mm.

Vậy kích thước cửa nhôm việt pháp áp dụng cho cửa sổ mở quay (mở hất) hợp phong thủy tính như sau:

Ví dụ: Bạn muốn để kích thước thông thủy là rộng 850mm x cao 1250mm ( kích thước đã vào khung số đẹp) ð kích thước ô chờ cửa là

Chiêu rộng cửa nhôm Việt Pháp = 850 + (47,5 x 2) = 945 mm

Chiêu cao cửa nhôm Việt Pháp = 1250 + (47,5×2) = 1345 mm

Trường hợp bạn đã để kích thước ô chờ cửa: rộng x cao (900 x 1500 mmm) kích thước thông thủy hợp phong thủy là

Chiêu rộng cửa nhôm Việt Pháp = 900 – (47,5 x 2) = 805 mm

Chiêu cao cửa nhôm Việt Pháp = 1500 – (47,5×2) = 1405 mm

Sau đó bạn đối chiếu kích thước vừa tính được trên thước lô ban xem có vào khung số đẹp không vậy là được rồi.

Cách để kích thước cửa nhôm việt pháp hệ 4400 áp dụng cho cửa đi mở quay 2 cánh

Khung bao 4420 cao 47.5mm

Chân đế 463 (gưỡng cửa đi) cao 7 ly

Trường hợp 1: Cửa không bắt gưỡng cửa đi

Chiêu rộng cửa nhôm Việt Pháp = chiều cao khung bao x 2 = 47,5 x 2 = 54,5 mm

Chiêu cao cửa nhôm Việt Pháp = chiều cao khung bao = 47,5 mm

Trường hợp 2: Cửa bắt gưỡng cửa đi

Chiêu rộng cửa nhôm Việt Pháp = chiều cao khung bao x 2 = 47,5 x 2 = 54,5 mm

Chiêu cao cửa nhôm Việt Pháp = chiều cao khung bao + chiều cao gưỡng cửa = 47,5 + 7 = 54,5 mm

Cách để kích thước cửa nhôm việt pháp hệ 450 (4500) áp dụng cho cửa đi mở quay

Khung bao cửa 450 có chiều cao 49.5mm

Chân đế 463 (gưỡng cửa đi) cao 7 ly

Trường hợp 1: Cửa không bắt gưỡng cửa đi

Chiêu rộng cửa nhôm Việt Pháp = chiều cao khung bao x 2 = 49,5 x 2 = 99 mm

Chiêu cao cửa nhôm Việt Pháp = chiều cao khung bao = 49,5 mm

Trường hợp 2: Cửa bắt gưỡng cửa đi

Chiêu rộng cửa nhôm Việt Pháp = chiều cao khung bao x 2 = 49,5 x 2 = 99 mm

Chiêu cao cửa nhôm Việt Pháp = chiều cao khung bao + chiều cao gưỡng cửa = 49,5 + 7 = 56,5 mm

Cách để kích thước cửa nhôm việt pháp hệ 2600 áp dụng cho cửa mở lùa
Khung bao 2617 cao 43.3mm

Ray 3303 cao 3,5 mm

Gioăng cửa 26559 cao 8 mm

Chiêu rộng cửa nhôm Việt Pháp = (chiều cao khung bao x 2) + (chiều cao giăng x 2) = (43.3 x 2) + (8×2)= 102.6 mm

Chiêu cao cửa nhôm Việt Pháp = (chiều cao khung bao x 2) + chiều cao ray = (43,3 x 2) + 3,5 = 90,1 mm

Liên Hệ