Bạn Đã Biết Hết Các Loại Kính Cường Lực Đang Có Mặt Ở Việt Nam Chưa?

A. KÍNH TRẮNG
Độ dày: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Xuất xứ: VFG, VIFG, Guardian, AGC, CSG, Xinyi…
Chi tiết:

B. KÍNH MÀU

1. Màu xanh lá
Độ dày 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
Xuất xứ: VFG, VIFG, Guadian, AGC


2. Kính màu xanh biển
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm,
Xuất xứ: AGC

3. Kính màu xám (Euro Grey)

Độ dày: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 12mm
Xuất xứ: AGC

4. Kính màu xanh đen (Dark Grey)
Độ dày: 4mm, 5mm, 10mm, 12mm
Xuất xứ: VFG

5. Kính màu trà
Độ dày: 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm
Xuất xứ: VIFG

6. Kính phản quang
6.1. Kính phản quang xanh lá nhạt (Stopsol Supersilver Green Reflective)
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000

6.2. Kính phản quang xanh lá đậm (Stopsol Classic Green Reflective)
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000


6.3. Kính phản quang xanh biển nhạt (Stopsol Supersilver Dark Blue Reflective)
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000

6.4. Kính phản quang xanh biển đậm (Stopsol Classic Dark Blue Reflective)
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000

6.5. Kính phản quang xám (Stopsol Supersilver Euro Grey Reflective)
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000

6.6. Kính phản quang trắng (Stopsol Supersilver Clear Reflective)
Độ dày: 5mm, 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC(Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000

7. Kính Low-E
7.1. Kính Low-E trắng (Low-E Sunergy Clear)
Độ dày: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000

7.2. Kính Low-E xanh lá (Low-E Sunergy Green)
Độ dày: 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000

7.3. Kính Low-E xanh lá biển (Low-E Sunergy Blue Green)
Độ dày: 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000

7.4. Kính Low-E xám (Low-E Sunergy Euro Grey)
Độ dày: 6mm, 8mm
Xuất xứ: AGC (Indonesia)
Qui cách: 2134 x 3048, 2250 x 3210, 3210 x 5000

7.5. Kính Low-E màu trà (Low-E Bronze)
Độ dày: 6mm, 8mm
Xuất xứ: Pilkington (North Ameriaca)
Qui cách: 2438 x 3302

7.6. Solar control Low-E Clear
Độ dày: 6mm, 8mm
Xuất xứ: Pilkington (North Ameriaca)
Qui cách: 2438 x 3302

7.7. Solar control Low-E Blue
Độ dày: 6mm, 8mm
Xuất xứ: Pilkington (North Ameriaca)
Qui cách: 2438 x 3302

Liên Hệ